Verujući u Boga, treba da budeš poslušan Bogu

Zašto veruješ u Boga? Većina ljudi biva zbunjena ovim pitanjem. Oni uvek iz dva potpuno različita gledišta posmatraju praktičnog Boga i Boga na nebesima, što pokazuje da ljudi u Boga veruju ne da bi Mu se pokoravali, već da bi se na neki način okoristili i...

U veri se čovek mora usmeriti na stvarnost – obavljanje verskog obreda nije vera

  Koliko se verskih običaja pridržavaš? Koliko puta si se pobunio protiv Božje reči i pošao svojim putem? Koliko puta si Božju reč sproveo u delo zato što si zaista obziran prema Njegovom bremenu i nastojiš da ispuniš Njegovu volju? Treba da shvati...

Treba da znaš da je praktični Bog Bog sam

Šta treba da znaš o praktičnom Bogu? Samog praktičnog Boga čine Duh, Osoba i Reč i to je pravi smisao samog praktičnog Boga. Ako poznaješ samo Osobu – ako poznaješ Njegove osobine i ličnost – ali ne poznaješ delo Duha ili šta Duh čini u telu, te ako obraća...

Obećanja onima koji su usavršeni

Kojim putem Bog usavršava čoveka? Koji su aspekti obuhvaćeni? Jesi li voljan da te Bog usavrši? Jesi li voljan da prihvatiš Njegov sud i grdnju? Šta znaš o ovim pitanjima? Ako ne poseduješ znanje o kojem možeš da govoriš, onda je to dokaz da još uvek ne po...

O odredištu

Kad god se spomene odredište, vi se prema njemu odnosite sa posebnom ozbiljnošću; ono je, štaviše, nešto na šta ste svi posebno osetljivi. Neki ljudi jedva čekaju da spuste glavu do zemlje klanjajući se pred Bogom, kako bi došli do dobrog odredišta. Mogu d...

Kako bi trebalo da pristupiš svojoj budućoj misiji?

Da li možeš da ispoljiš narav koju je Bog izrazio u svakom dobu na konkretan način, jezikom koji prikladno prenosi značaj tog doba? Da li ti, koji si iskusio Božje delo poslednjih dana, možeš da do detalja opišeš Božju pravednu narav? Možeš li jasno i tačn...

Bog je Gospod sveg stvaranja

Jedna etapa rada iz dva prethodna doba obavljena je u Izrailju, a jedna u Judeji. Uopšteno govoreći, nijedna faza ovog dela nije se desila van Izrailja i svaka je obavljena nad prvim izabranim narodom. Na osnovu toga, Izrailjci veruju da je Jahve Bog samo ...