Ο Θεός έχει δώσει όλη Του την αγάπη στην ανθρωπότητα

February 18, 2019